PROFIL SEKOLAH

Maklumat Data Sekolah

Kod Sekolah : BBB8301

Nama Sekolah : Sekolah Kebangsaan Assunta Satu

Gred Sekolah : A

Sidang : Pagi sahaja

Lokasi : Bandar

Model : Sekolah Biasa

Jenis Bantuan : Sekolah Bantuan Kerajaan

Bahasa Pengantar : Bahasa Melayu

Jenis Murid : Perempuan sahaja

Bil. Bilik Darjah : 24 bilik

Nama Majlis Bandaran / Kerajaan Tempatan :
Majlis Bandaraya Petaling Jaya

Daerah Pentadbiran : Petaling

Kawasan Parlimen : Petaling Jaya Selatan

Dewan Undangan Negeri : Bukit Gasing

Sumber Bekalan Air : Bekalan Air Awam

Sumber Belakan Elektrik : TNB/SESB/SESCO – 1 phase

Tarikh Tubuh : 10 / 01/ 1956

Alamat Sekolah : Jalan Assunta 46050, Petaling Jaya,
Selangor Darul Ehsan

No Telefon : +60377824636

No Fax : +60377844636

Laman Web : www.assunta1.com

Email : assunta001@yahoo.com

Bahagian Pengurusan Sekolah

Nama Guru Besar :
Puan Norhayati bt Bakri

Nama Penolong Kanan Pentadbiran :
Puan Zakiah bt Yusof

Nama Penolong Kanan Hal Ehwal Murid:
Puan Shafriza bt Samsudin

Nama Penolong Kanan Kokurikulum :
Puan Junaidah bt Ithnin

Bilangan Murid, Guru dan Staff Mengikut Kaum

Bilangan Murid : 807 orang

Bilangan Murid Mengikut Kaum :

Tahun Bil.
Kelas
Melayu
/
Bumi
Cina India Lain-
Lain
Jumlah
L P L P L P L P
Tahun 1 4 0 91 0 1 0 43 0 7 142
Tahun 2 4 0 98 0 2 0 32 0 4 136
Tahun 3 4 0 94 0 2 0 37 0 2 135
Tahun 4 4 0 95 0 3 0 35 0 6 139
Tahun 5 4 0 93 0 2 0 33 0 2 130
Tahun 6 4 0 76 0 1 0 44 0 4 125
Jumlah Besar 24 0 547 0 11 0 224 0 25 807

Bilangan Guru Berkhidmat : 50 orang

Bilangan Guru Mengikut Kaum :

Melayu
/
Bumi
Cina India Lain-
Lain
Jumlah
42 1 7 50

Bilangan Staff : 04 orang Bilangan Staff Mengikut Kaum :

Melayu
/
Bumi
Cina India Lain-
Lain
Jumlah
4 4