CONTOH BORANG PENILAIAN KOKURIKULUM 2013

PENILAIAN KOKURIKULUM 2013

UNIT KOKURIKULUM SK ASSUNTA SATU

NAMA      :……………………………………………………………………

KELAS     :………………

NO.SURAT BERANAK       :……………………….

 

A. KEGIATAN SUKAN DAN PERMAINAN & 1M1S : (………………)

Bil

Aspek Penilaian

Prestasi

Markah

1 Kehadiran (          / 15 ) =

/ 50

2 Jawatan Disandang

/ 10

3 Penglibatan

/ 20

4 Pencapaian

/ 20

JUMLAH

/ 100

 

B. KEGIATAN KELAB DAN PERSATUAN : (……………………)

Bil

Aspek Penilaian

Prestasi

Markah

1 Kehadiran (          / 12) =

/ 50

2 Jawatan Disandang

/ 10

3 Penglibatan

/ 20

4 Pencapaian

/ 20

JUMLAH

/ 100

 

C. KEGIATAN UNIT BERUNIFORM : (………………………)

Bil

Aspek Penilaian

Prestasi

Markah

1 Kehadiran (          / 12 ) =

/ 50

2 Jawatan Disandang

/ 10

3 Penglibatan

/ 20

4 Pencapaian

/ 20

JUMLAH

/ 100

 

CATATAN :

  1. Borang ini merupakan markah penilaian Kokurikulum bagi murid Tahap 2 sahaja
  2. Pemarkahan ini adalah SULIT.
  3. Pengisian markah diberikan oleh Guru Penasihat unit masing-masing
  4. Jumlah markah keseluruhan akan dikira oleh AJK Penilai yang dilantik oleh pihak sekolah
  5. Seorang Tokoh Kurikulum akan dipilih dari kalangan murid Tahun 6. Pengiraan jumlah markah penglibatan Kokurikulum adalah seperti yang dilampirkan.

Sekian untuk makluman ibu bapa.